Nieuws

12 januari 2024 : ijsbaan de Koote is 3 dagen open geweest, woensdag t/m vrijdag

8 januari 2024

Binnenkort kan waarschijnlijk geschaatst worde op onze ijsbaan aan de Ganzenweg maar ook op de Paswever.

Op de Paswever zal dit de eerste keer zijn. IJsclub de Lee heeft voor de locatie gezorgd op de hooilanden in 2019 met hulp van de fam. de Wilde en de ruilverkavelingscommissie. Er ligt een parcours van bijna 1 km tussen 2 lage dijkjes. Er stond al water op na de vele regen en er is in 1 dag zoveel water bij opgepompt zodat er nu genoeg water op staat. Vanaf nu houdt de bemoeienis van de ijsclub op.

Wanneer daar geschaatst kan worden is dit volledig voor eigen risico. Het middengedeelte tussen het parcours in het midden ligt nu, maandagavond nog open door de wind. Parkeren met de auto is er nauwelijks mogelijk, dus alleen per fiets of lopend goed bereikbaar via de Werfstraat. Auto's mogen niet aan de Bornerbroekseweg geparkeerd worden. Wat wel mogelijk is nu de zandwegen bevroren zijn: andere kant van de Regge en aan de andere kant van de Bornerbroekseweg ter hoogte van de Paswever.

IJsbaan de Koote: de voorspelling is dat de baan woensdagmiddag a.s. open kan. IJsclub de Lee zorgt voor toezicht en er is altijd EHBO aanwezig. De eerste 2 dagen is de baan alleen open voor leden en nieuwe leden.

 

 

16 februari 2021

Schaatsen op de Mors, op de Paswever,  bloemen- en  kruidenrijk grasland van fam. de Wilde, Bornerbroekseweg.

IJsclub de Lee heeft samen met fam. de Wilde, ruilverkaveling Enter en waterschap een traject weten te realiseren langs de Regge tussen de Werfstraat en de Bornerbroekseweg dat onder water kan worden gezet.

Bij voldoende vorst kan er worden geschaatst over een lengte van bijna 1 kilometer. IJsclub de Lee zorgt alleen voor het onder water zetten. Verder moet de natuur zijn werk doen. De afgelopen ijsperiode zat het niet mee door de sneeuwval anders had er na 3 dagen kunnen worden geschaatst. Er is geen toezicht en we dragen geen enkele verantwoordelijkheid.

IJsclub de Lee zorgt in de 1e plaats dat er kan worden geschaatst op de ijsbaan aan de Ganzenweg. Door de sneeuwval duurde het 5 dagen voor de baan open kon. Door de matig tot strenge vorst lag er daarna een dikke ijsvloer. Zonder sneeuwval was dat na 3 of 4 dagen geweest. Op deze ijsbaan zijn altijd vrijwilligers aanwezig voor entree, veiligheid, toezicht en onderhoud van de baan. Bovendien is er altijd iemand met EHBO-diploma present. En een kantine voor koek en zopie.

Deze ijsbaan is daarom geschikt voor kinderen en gezinnen. De Paswever meer voor de lange baan  Bij strenge vorst zoals dit jaar kon er op veel plekken elders worden geschaatst zoals het Grote Gat, de Waarf en de Dakhorst omdat deze dichtvroren na de sneeuwval.

 


November 2023 schaatsen op kunstijs

De kunstijsbaan in Enschede blijft open. IJsclub de Lee wil dit ondersteunen. Verschillende ijsclubs zijn er actief in het langebaanschaatsen en marathonschaatsen op speciale trainingsuren. Ik volg nog steeds de marathonschaatstraining op dinsdag- en donderdagavond  van half zeven tot tien over half acht. Heb je belangstelling en wil je een proeftraining meedoen laat het mij weten. Of kijk op de site van ijsch.nl uit Haaksbergen. Of bel mij, Karel ter Steege tel. 0547 381319.                                                                                                                                                                                                                                             We willen ook graag het schoolschaatsen bevorderen. Informatie is te vinden op de site :  Sven Kramer Academy schoolschaatsen. Dit is voor kinderen van basisscholen groep 3 t/m 8.  3x een uur gratis schaatsen op de kunstijsbaan. Wanneer basisscholen hier gebruik van maken willen we dit ondersteunen door voor vervoer te zorgen door meerdere bestuursleden. Of in de kosten van schaatsen huren. Helmen zijn verplicht maar worden gratis ter beschikking gesteld door de ijsbaan. Meer info? tel. 381319

 

Zo. 18 december 2022. De baan is 4 dagen open geweest van donderdag 15 t/m zondag 18 december 2022. De omstandigheden waren dit jaar ideaal: geen sneeuw tijdens de ijsaangroei en daarna 4 mooie schaatsdagen. We hebben ongeveer 100 nieuwe leden er bij gekregen. Namens bestuur en vrijwilligers iedereen bedankt voor de samenwerking en goede sfeer.

 

2022/23: de baan is 5 november onder water gezet. Door de droogte zakt het waterpeil snel. 19 november was het water er weer af. Er is weer opnieuw gemaaid en water er op gepompt.

Ledenvergadering 24 november 2022 om 20.00 uur in de Bolnkeet.

We zijn op zoek naar extra bestuursleden. De komende jaren nemen waarschijnlijk een aantal bestuursleden afscheid. Heb je belangstelling en wil je een keer meevergaderen? Meld je bij iemand van het bestuur. We vergaderen slechts 2x per jaar, in oktober en in maart. In oktober wordt een klussenmorgen afgesproken, meestal op zaterdag, om de baan klaar te maken voor een vorstperiode. Gras maaien, machines testen, opruimen enz. Verder alleen als er een vorstperiode van betekenis aan komt. Daarnaast zoeken we extra vrijwilligers om een uurtje mee te helpen in de kantine.

Zondag 26 december 2021 is de baan 's middags open geweest voor de jeugd, vrije toegang.

Maandag 15 februari 2021 11.00 uur

We sluiten de baan officieel maar er mag vandaag nog best geschaatst worden, voor eigen risico. Er ligt nog een prima ijsvloer ondanks de hoge temperatuur.

 

Zaterdag 13 februari 2021

Er ligt nu een prachtige ijsvloer. Maak er gebruik van. Maandag wordt laatste dag met invallende dooi.